Nu har vi gått in i november månad och just idag går det inte att ta miste på att det är höst – piskande vind, ihållande regn och ett grådaskigt mörker som har placerat sig på himlen utan några som helst avsikter att flytta på sig. Även när det gäller vår ständige följeslagare detta år – coronan – ser det för tillfället betydligt mörkare ut än det gjorde i somras. Stark smittspridning i flera av landets mest folkrika regioner.

Coronan påverkar inte bara vårt välmående, utan även vår individuella frihet och samhället som helhet. Inte minst transportsystemet har påverkats av minskat resande.

Genom vår tjänst Transportläget, kan vi se att det trafikslag som har fått ta de hårdaste smällarna tvivelsutan är flyget. Inrikesflyget ligger i skrivande stund på trafikvolymer som är mer än 50 procent lägre än motsvarande period föregående år, medan skillnaden är ännu större för utrikesflyget (närmare 70 procent). Även sjöfarten har haft det tungt – Trafikanalys har uppmärksammat detta i en rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenskraft, där vi visar att rederierna har gjort stora förluster och många sjömän har varslats eller blivit arbetslösa, som en följd av att passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat. Som bekant har politiken svarat på de ekonomiska problemen med olika typer av insatser, från systemen med korttidspermitteringar till finansiellt stöd till kollektivtrafiken.

Parallellt pågår diskussionen om framtidens transportsystem. I Sverige har vi en modell som innebär att regeringen med några års mellanrum tar fram nationella planer för inriktningen på transportpolitiken under kommande tiotalet år. I maj 2018 fattade regeringen beslut om nu gällande plan för transportinfrastrukturen, vilken omfattar perioden 2018-2029. Som ett led i framtagandet av en ny plan har Trafikverket nu remitterat ett s.k. inriktningsunderlag – vi på Trafikanalys ser fram emot att granska detta underlag noggrant och återkomma med ett välavvägt remissvar i början av nästa år.

//Mattias