Från Hollywood till Trafikanalys

Den är nog en av Steven Spielbergs mindre kända filmer, AI, från 2001. Till och med en filmälskare som jag själv har lyckats undgå att se denna film som enligt Wikipedia handlar om en ung, manlig androids längtan efter kärlek. Samma källa hävdar att filmen blev en besvikelse beträffande såväl kritikernas mottagande som antalet biobesökare. Kanske var han för tidigt ute med en skildring av artificiell intelligens, Spielberg.

Senare försök att gestalta möjligheterna och riskerna med AI har rönt större framgång. Westworld är ett intressant exempel. Här utgår handlingen från en futuristisk nöjespark, dit besökare kommer för att leva ut sina vildaste fantasier med de människoliknande "värdarna". Problemet är bara att värdarna är på väg att utveckla ett artificiellt medvetande och det visar sig att de inte är särskilt förtjusta i att utnyttjas… Första säsongen var utmärkt, men sedan urartade det sakta men säkert och det blev allt svårare att hålla isär de olika fysiska miljöerna och vilka som var människor respektive AI-varelser. Vilket säkert också var poängen.

Men varför låtsas jag vara kulturrecensent och vad har detta med Trafikanalys att göra? Jo, det har väl inte undgått någon att AI som verktyg nu har slagit igenom på bred front. Chat GPT har blivit ett begrepp på allas läppar. I höstas publicerade vi ett test av Chat GPT. Hur fungerade verktyget som ett redskap för transportpolitisk omvärldsanalys? Sisådär, visade det sig. Men utvecklingen går rasande snabbt och vi inser att det gäller att hänga med. Nu har vi därför haft ett seminarium om AI, med en extern föreläsare, och skaffat ett myndighetskonto för Chat GPT 4. Vi har även avsatt lokala medel som kan användas för kompetensutveckling inom AI, för vi ser att det här handlar om en omställning som kommer att påverka samhället och transportområdet i stort, men också hur vi som analys- och utvärderingsmyndighet arbetar. Hur kan vi utveckla vår analys- och statistikverksamhet med hjälp av AI? Eftersom vi ännu bara är i början av en resa har ingen riktigt svaren på våra och andras frågor, men en sak är säker: vi behöver lära oss mer.

Det vi också redan nu inser är att vi inte okritiskt kan kasta oss in i den nya världen, utan att vi även fortsättningsvis behöver agera myndighetsmässigt och iaktta ett vetenskapligt arbetssätt. Vi har därför tagit fram interna riktlinjer, där vi bland annat understryker vikten av kvalitetsgranskning, korrekt redovisning av referenser och att inte okritiskt lyfta fram de eventuella fördomar och stereotyper som AI-verktyget kan förmedla. För sådana kan förekomma, samtidigt som det omvända också kan utgöra ett problem, dvs. att ett AI-verktyg har programmerats att vara så ”woke” att resultatet blir en parodisk och felaktig historiebeskrivning. Parodierna får dock Hollywood sköta, medan vi fortsätter producera kunskap.

//Mattias