Coronakrisen och framtidens transportmönster

Det har nu gått några månader sedan coronaviruset slog till på allvar i Europa och Sverige. Krisen har på kort sikt påverkat vårt samhälle med en oerhörd kraft – delar av ekonomin står i princip still och den omedelbara utmaningen, förutom att minska smittspridningen och dess medicinska konsekvenser, handlar om när och hur samhället ska ”återstartas” och vilka åtgärder som måste genomföras för att minimera de negativa konsekvenserna på ekonomin.

På lite längre sikt uppstår andra utmaningar för samhället och i förlängningen även transportsystemet. Dessa utmaningar utgör också mycket intressanta frågeställningar i största allmänhet, men kanske i synnerhet för en analysmyndighet som vår. Kommer distansarbete, och kanske i någon mån distansundervisning, nu att slå igenom på allvar och vad kommer det att innebära för våra resmönster? Kommer möteskulturen och tjänsteresandet att bli något annat än vad det har varit? Kommer vi att skifta våra inköpsvanor så till den grad att e-handel blir standard och besök i fysiska butiker blir undantag? Klart är i alla fall att samhället för närvarande genomgår något av en chockdigitalisering – personligen ser jag på sikt flera fördelar med det, även om vi alla förstås önskar att omständigheterna som tvingat fram denna chock vore annorlunda.

För myndigheten Trafikanalys innebär coronaviruset att många av oss arbetar hemifrån, särskilt de medarbetare som är stationerade i Stockholm, vi undviker resor och genomför de allra flesta mötena via videokonferenssystem. Denna omställning har dock inte påverkat vår produktivitet – vi levererar det vi ska, i form av rapporter och statistik. Många av de uppdrag som vi nu slutlevererar för har dock initierats och till största delen genomförts innan corona. Det innebär att det kommer att vara högintressant att återbesöka en del områden om några år, för att se om bilden är en annan. E-handelns påverkan på transportmönstren är ett typexempel.

Slutligen kan jag också konstatera att Trafikanalys vill bidra på det sätt vi kan i dessa tider – och det gör vi också. Vi har sedan viruset tog fart på allvar i landet presenterat en mycket uppskattad omvärldsbevakning på vår webbplats. Här kan den intresserade se vad som händer från dag till dag, men också följa vad som har hänt bakåt i tiden. Vi ser att denna omvärldsbevakning kommer att ge oss ett bra underlag till framtida analyser och utvärderingar. En sådan möjlighet kommer också att finnas till följd av att vi inom kort även kommer att ta fram relevanta indikatorer som presenteras veckovis. Allt kommer att finnas på vår webbplats – missa inte denna kunskapsbank.

//Mattias