Vi på Trafikanalys

Trafikanalys har ett 40-tal anställda uppdelat på fyra avdelningar. Du hittar en beskrivning av avdelningarnas verksamhet här.

Om du är osäker på vem som berörs av din fråga, eller om frågan är av generell karaktär är det alltid bäst att skriva till vår gemensamma
e-postadress, så vägleder vi dig vidare.

E-post: trafikanalys@trafa.se

Växel: 010-414 42 00

Om du behöver komma i direkt kontakt med någon av våra medarbetare kan du leta i listan genom att klicka på "Visa fler". Om du är osäker på vem som berörs av din fråga kontakta oss på vår gemensamma e-postadress, trafikanalys@trafa.se.