Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Björn Olsson

Björn Olsson

Kvalificerad utredare bjorn.olsson@trafa.se 010-414 42 26 076-128 74 27 Analys och granskning Björn arbetar med sjöfartens konkurrenskraft, sjöfartsstöd, upphandlingsformer och produktivitet i infrastrukturförsörjningen samt samhällsekonomi och Östersjöstrategin.

Händer på lastbilsratt

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna


Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...

Brobygge

Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet


Trafikanalys har under hösten 2011 arbetat med två uppdrag som båda har koppling till anläggningsbranschen och dess utveckling...

Planskild korsning vid Slussen

Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna


Infrastruktur tar stora resurser i anspråk och drabbas ofta av fördyringar i form av tids- och kostnadsöverskridanden. Det är...

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning


Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Båt lastar i hamn

Utredning om Eco-bonussystem för sjöfart


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem för sjöfarten....

Personbil på landsväg

"Från värdekedja till värdecykel"


Trafikanalys har yttrat sig över betänkandet Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22). I sitt svar kommenterar Trafikanaly...

Lastning av container på fartyg

Sjöfartsstödets effekter


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...