Bro

Trafikanalys anser att Transportstyrelsens gemensamma principer för sin kostnads­fördelning och avgiftssättning är rimliga. 

Hela remissvaret hittar du här

Ingen förändring

I fjolårets remissvar konstaterade vi att Transportstyrelsen har en generell timkostnad som gäller alla verksamheter inom myndigheten. Vi noterade också att den låg högt jämfört med andra myndigheter och framhöll att det inte är självklart att samma timtaxa bör tillämpas inom alla verksamheter. Vi ser nu att det inte gjorts någon förändring i de delarna.

Trafikanalys lämnar i övrigt inga synpunkter på Transportstyrelsens förslag till förändringar för år 2020.