Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas

Lastning av container på fartyg

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. Syftet är att öka drivkrafterna för att välja transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg.

Regeringen uttrycker i uppdraget ambitionen att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. I dag utgör omlastning en merkostnad för de transportföretag som väljer intermodala trafikupplägg med sjöfart eller järnväg. Det bidrar till att intermodala transportupplägg väljs bort till förmån för trafikslag som kan genomföra hela transporten utan omlastning.

Flera länder inom EU har infört styrmedel för att främja intermodala godstransporter, exempelvis Tyskland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike och Tjeckien.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2019.

Hela regeringsuppdraget


Arbete inom ramen för SOFT-samarbetet


Näringsdepartementet har efterfrågat transportmyndigheternas synpunkter på SOFT-arbetet. I ett yttrande ger Trafikanalys sin bi...

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Kunskapsunderlag om persontransporter


I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...