Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas

Lastning av container på fartyg

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. Syftet är att öka drivkrafterna för att välja transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg.

Regeringen uttrycker i uppdraget ambitionen att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. I dag utgör omlastning en merkostnad för de transportföretag som väljer intermodala trafikupplägg med sjöfart eller järnväg. Det bidrar till att intermodala transportupplägg väljs bort till förmån för trafikslag som kan genomföra hela transporten utan omlastning.

Flera länder inom EU har infört styrmedel för att främja intermodala godstransporter, exempelvis Tyskland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Österrike och Tjeckien.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2019.

Hela regeringsuppdraget


En europeisk tillgänglighetslag: Parlamentets och rådets förhandlare träffar överenskommelse


Viktiga produkter och tjänster såsom biljettmaskiner, flyg, tåg, buss och vattenburna passagerartransporter ska göras mer...

Passagerarna måste kämpa för sina rättigheter säger revisorerna


EU:s system för passagerarrättigheter är väl utvecklat, men passagerarna måste kämpa hårt för att få ta del av dem, enligt en n...

Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de...