Sjöfartstödets effekter

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart. Uppdraget redovisas i slutet av året, ofta i december månad.