""


Den 24 februari genomförde Trafikanalys ett webbinarium om svensk sjöfart under de senaste tio åren. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation samt att genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.

Under webbinariet sammanfattade vi de senaste tio årens arbete med de uppdragen och pekade på trender och mönster för den svenskkontrollerade flottan och betydelsen av det svenska sjöfartsstödet.

Presentationerna hittar du här.

Nedan hittar du också en inspelning från webbinariet.

Program 24 februari 10.00-11.00

10.00-10.10 Trafikanalys sjöfartspolitiska uppdrag - Gunnar Eriksson, Trafikanalys

10.10-10.25 (inkl frågor) Sjöfartens konkurrensvillkor – vår modell för uppföljning - Pia Bergdahl, Trafikanalys

10.25-10.40 (inkl frågor) Sjöfartsstödets betydelse inom svensk sjöfart - Anna Löfmarck, Ramboll

10.40-10.55 (inkl frågor) Trender och mönster för den svenskflaggade och svenskkontrollerade flottan - Björn Olsson, Trafikanalys

10.55-11.00 Avslutning - Gunnar Eriksson, Trafikanalys

 


Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya...

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...