Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013

Fartyg

Trafikanalys har regerings uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och utvärdera effekterna av stödet till svensk sjöfart.

Rapport 2013:1
Publicerad:  22 februari 2013

Denna rapport avser första delen i uppdraget.