Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation

Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Uppdraget redovisas årligen.

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021


Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation med fokus på år 2020. Meda...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020


Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa....

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituationen 2017


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016


Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015


Utifrån tillgänglig statistik konstaterar Trafikanalys att det svenska fartygsregistret fortsätter att förlora i konkurrenskraf...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014


Vi inleder rapporten med en översikt av sjöfartsmarknaden och dess olika segment. Skilda segment inom sjöfarten har olika...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013


Trafikanalys har regerings uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och utvärdera effektern...

Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation


Globalt sett har det senaste decenniet präglats av en stark sjöfartskonjunktur. I takt med detta har svenska rederier växt, båd...