Patrik Tornberg

bild på en medarbetare
Kvalificerad utredare patrik.tornberg@trafa.se 010-414 42 21 076-128 74 12 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Patrik arbetar med samhällsplanering, infrastruktur- och trafikplanering.