Asfaltering FotoMichaelErhardsson/Mostphotos

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll i syfte att förbättra deras rutiner och arbetssätt. 

Läs/ladda ner publikation

Uppdraget löper fram till den 30 april 2028. Trafikanalys ska senast den 31 januari 2023 redovisa en plan för hur arbetet under uppdragstiden avses att genomföras. I den här rapporten sker den redovisningen.