Linda Ramstedt

Bild på Linda Ramstedt
Kvalificerad utredare linda.ramstedt@trafa.se 010-414 42 35 076-128 74 21 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Linda arbetar med kvalitetsgranskningar av underlag för infrastrukturbeslut, och samhällsekonomiska modeller och metoder.