Linda Ramstedt

Bild på Linda Ramstedt
Kvalificerad utredare linda.ramstedt@trafa.se 010-414 42 35 076-128 74 21 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Linda arbetar med kvalitetsgranskningar av underlag för infrastrukturbeslut, och samhällsekonomiska modeller och metoder.

Planskild korsning

Internationellt modellföljande under tio år – en tillbakablick 2021


Enligt instruktion ska Trafikanalys följa den internationella utvecklingen av modeller för samhällsekonomisk analys. Årets...

""

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019


Trafikverket redovisade i mars 2019 förslag på objekt som bör få byggstartas år 1-3 (2020-2022) samt objekt som bör få förbered...

Två händer håller i ett dokument

Följa modellutvecklingen


Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...