Följa modellutvecklingen

Rondell med bilar

Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Trafikanalys ska årligen redovisa sitt arbete inom området till regeringen. Trafikanalys ska också följa den internationella modellutvecklingen på området. 

Genom att klicka på respektive område nedan, så kan du läsa mer om uppdragen och ta del av de rapporter och pm som publicerats inom ramen för uppdragen så här långt.