Internationell modellutveckling

Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa den internationella modellutvecklingen på transportområdet. 

Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge


De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människor beteende med...

Boendeutveckling och investeringar i infrastruktur


Hur lönsam en investering i infrastruktur är beror på graden av resande, som i sin tur beror på var människor bor och arbetar....

Organisering av samhällsekonomiskt modellarbete - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Nederländerna


Syftet med denna studie är att ge perspektiv på skilda sätt att organisera och styra arbetet med modellutveckling.