Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. Målet är en mer detaljerad och en bättre geografisk bild av gods- och passagerarflöden. Efter en kunskapsinventering och en gap-analys föreslår Trafikanalys att transportmyndigheterna överväger en samordnad styrmodell för dataförsörjning.

Viktiga delar av uppdraget är att inventera datakällor, att analysera statistikbehovet och utvärdera legala och praktiska förutsättningar för förbättrad data- och statistikförsörjning. Internationella jämförelser ingår också. Uppdraget genomförs i samråd med flera myndigheter och organisationer, bland andra Trafikverket och Transportstyrelsen.

Uppdraget har hittills resulterat i två delredovisningar: (1) inventering av informations- och datakällor den 1 december 2017 och (2) en gap-analys av dagens kunskapsunderlag 8 februari 2018.

Hittills är slutsatsen att myndigheterna behöver en tydligare kravställning på insamling av uppgifter om järnvägstransporter. 

Uppdraget slutredovisas 31 maj genom ett förslag till samordnad styrmodell för data- och statistikförsörjning mellan Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Delredovisning I Rapport 2017:24 finns att ladda ner här samt nedan.

Delredovisning II Rapport 2018:2 finns att ladda ner här samt nedan.

För delredovisningarna har Trafikanalys också hämtat in flera underlag, bland annat de PM och konsultrapporter som också finns tillgängliga nedan.

Delredovisningar, underlagsrapporter och uppdrag
Ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...