Tom Andersson

Tom Andersson
Kvalificerad utredare tom.andersson@trafa.se 010-414 42 25 076-128 74 02 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Tom arbetar med utvärdering och analys med inriktning på bland annat användbarhet i kollektivtrafik, kunskapsförsörjning om järnvägstransporter och innovation på godstransportområdet.