Godsvagnar

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. Målet är en mer detaljerad och en bättre geografisk bild av gods- och passagerarflöden

Delredovisning II i uppdraget

En inventering av dagens kunskapsunderlag delredovisades 1 december 2017. I den här andra delredovisningen presenteras rekommendationer för kunskapsutveckling med utgångspunkt i tidigare kunskapsinventering och efterföljande analys av myndigheternas legala och praktiska förutsättningar för kunskapsförsörjning.