Godsvagnar

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. Målet är en mer detaljerad och en bättre geografisk bild av gods- och passagerarflöden

Delredovisning II i uppdraget

En inventering av dagens kunskapsunderlag delredovisades 1 december 2017. I den här andra delredovisningen presenteras rekommendationer för kunskapsutveckling med utgångspunkt i tidigare kunskapsinventering och efterföljande analys av myndigheternas legala och praktiska förutsättningar för kunskapsförsörjning.


Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Ökad kunskap om järnvägstransporter

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...