Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II

Godsvagnar

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. Målet är en mer detaljerad och en bättre geografisk bild av gods- och passagerarflöden

En inventering av dagens kunskapsunderlag delredovisades 1 december 2017. I den här andra delredovisningen presenteras rekommendationer för kunskapsutveckling med utgångspunkt i tidigare kunskapsinventering och efterföljande analys av myndigheternas legala och praktiska förutsättningar för kunskapsförsörjning.

Delredovisning II i uppdraget


Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...