Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Hela rapporten

Denna rapport sammanfattar resvanor bland personer med och utan funktionsnedsättning. Syftet är att identifiera eventuella särdrag i resvanor bland personer med funktionsnedsättning. I huvudsak utgörs underlaget av den nationella resvaneundersökningen (RVU Sverige) kompletterat med internationella jämförelser.

Rapporten är en delredovisning av uppdraget som redovisas i sin helhet den 31 mars 2019.


Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken

Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...