Dubbelkopplat tåg

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. Målet är en mer detaljerad geografisk bild av gods- och passagerarflöden. I den här slutrapporten föreslås åtgärder med inriktning på myndigheternas samordning av dataförsörjning och förvaltning. 

Slutredovisning

Viktiga delar av uppdraget har varit att inventera datakällor, samt att analysera statistikbehovet och utvärdera legala och praktiska förutsättningar för förbättrad kunskapsförsörjning. Internationella jämförelser har också ingått. Samråd har skett med flera myndigheter och organisationer.

Uppdraget har resulterat i två delredovisningar: inventering av informations- och datakällor den 1 december 2017 och en gap-analys av dagens kunskapsunderlag 8 februari 2018; samt den här slutredovisningen den 31 maj 2018 med förslag till åtgärder.