Hans ten Berg

Hans Ten Berg
Kvalificerad utredare hans.ten-berg@trafa.se 010-414 42 14 076-128 74 10 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Hans arbetar med utredningar som rör livsmiljö och hälsa samt godstransporter och den nationella godstransportstrategin.

""

Effektiva och hållbara godstransporter – indikatorer för benchmarking av nationella godstransportstrategin


För delutvärderingen av den nationella godstransportstrategin gör Trafikanalys en lägesbild av utvecklingen baserad på...

Godsvagnar

Dialog, kunskapsutbyte och samverkan – om genomförandet av den nationella godstransportstrategin


Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

Container lastning FotoMostPhotos

Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del


Trafikanalys har under hösten 2020 i flera rapporter skildrat hur person- och godstransporter påverkats av coronapandemin. Denn...

Godsvagnar

Underlag för delutvärdering av arbetet med den nationella godstransportstrategin


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi (NGTS) med syftet att skapa förutsättningar för effektiv...

Lastbilar på väg

Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter


Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera...

Lastning av container på fartyg

Underlagsrapport för delutvärderingen av nationella godstransportstrategin - år 2


Regeringen presenterade en nationell godstransportstrategi (NGTS) i juni 2018, med syftet att skapa förutsättningar för...

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Pendlarbåt i höstlandskap

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö


Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...