Hans ten Berg

Hans Ten Berg
Kvalificerad utredare hans.ten-berg@trafa.se 010-414 42 14 076-128 74 10 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Hans arbetar med utredningar som rör livsmiljö och hälsa samt godstransporter och den nationella godstransportstrategin.