Hans ten Berg

Hans Ten Berg
Kvalificerad utredare hans.ten-berg@trafa.se 010-414 42 14 076-128 74 10 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Pendlarbåt i höstlandskap

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö


Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...