Hans ten Berg

Hans Ten Berg
Kvalificerad utredare hans.ten-berg@trafa.se 010-414 42 14 076-128 74 10 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Hans arbetar med utredningar som rör livsmiljö och hälsa samt godstransporter och den nationella godstransportstrategin.

Lastbilar på väg

Trafikanalys har lämnat delutvärdering av den nationella godstransportstrategin


Rapporteringen presenteras i en huvudrapport samt flera underlags-PM och kan betraktas som ett ”benchmark” i ett långsiktigt...

Godsvagnar

Dialog, kunskapsutbyte och samverkan – om genomförandet av den nationella godstransportstrategin


Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

""

Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...

Container lastning FotoMostPhotos

Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del


Trafikanalys har under hösten 2020 i flera rapporter skildrat hur person- och godstransporter påverkats av coronapandemin. Denn...

Godsvagnar

Underlag för delutvärdering av arbetet med den nationella godstransportstrategin


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi (NGTS) med syftet att skapa förutsättningar för effektiv...

Lastbilar på väg

Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter


Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera...

Lastning av container på fartyg

Underlagsrapport för delutvärderingen av nationella godstransportstrategin - år 2


Regeringen presenterade en nationell godstransportstrategi (NGTS) i juni 2018, med syftet att skapa förutsättningar för...

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Pendlarbåt i höstlandskap

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö


Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...