Hans ten Berg

Hans Ten Berg
Kvalificerad utredare hans.ten-berg@trafa.se 010-414 42 14 076-128 74 10 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Hans arbetar med utredningar som rör livsmiljö och hälsa samt godstransporter och e-handel.

Händer på lastbilsratt

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp...

Foto: Mostphotos Roland Magnusson

Användningen av elsparkcyklar ska kartläggas

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att kartlägga användningen och tillhandahållandet av elsparkcyklar.

Foto: Mostphotos

Strategier och åtgärder för förbättrad luftkvalitet i nordiska städer

Under år 2022 och 2023 har Trafikanalys medverkat i luftkvalitetsgruppen under Nordiskt Vägforum (NVF). Arbetet har resulterat ...

Foto:Mostphotos

Som man frågar får man svar

Hur utvärderas innovationsinsatser inom transportområdet? Den här promemorian försöker bland annat belysa dominerande metoder...

Skolklass Foto:Mostphotos

Yttrande över förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter

Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter och lämn...

Container i hamn Foto Mostphotos/Alexander Marko

Små förändringar av godsvolymer och transportmönster under pandemin

En ny rapport beskriver hur coronapandemin har påverkat godstransporternas flöden och aktörer.  På en sammanslagen nivå ses bar...

""

Effektiva och hållbara godstransporter – indikatorer för benchmarking av nationella godstransportstrategin

För delutvärderingen av den nationella godstransportstrategin gör Trafikanalys en lägesbild av utvecklingen baserad på...

Godsvagnar

Dialog, kunskapsutbyte och samverkan – om genomförandet av den nationella godstransportstrategin

Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

Container lastning FotoMostPhotos

Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del

Trafikanalys har under hösten 2020 i flera rapporter skildrat hur person- och godstransporter påverkats av coronapandemin. Denn...

Godsvagnar

Underlag för delutvärdering av arbetet med den nationella godstransportstrategin

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi (NGTS) med syftet att skapa förutsättningar för effektiv...

Lastbilar på väg

Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter

Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera...

Lastning av container på fartyg

Underlagsrapport för delutvärderingen av nationella godstransportstrategin - år 2

Regeringen presenterade en nationell godstransportstrategi (NGTS) i juni 2018, med syftet att skapa förutsättningar för...

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?

Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Pendlarbåt i höstlandskap

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö

Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...