Foto: Mostphotos Roland Magnusson

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att kartlägga användningen och tillhandahållandet av elsparkcyklar.

I uppdraget ingår bland annat att undersöka vilka positiva och negativa effekter som en förändrad marknad för elsparkcyklar har medfört samt genomföra en probleminventering.

Regeringen konstaterar att sedan elsparkcykeln introducerades i Sverige har marknaden gått mot alltfler privatägda elsparkcyklar och att allt yngre personer också drabbats av skador i olyckor där elsparkcyklar är inblandade.

De elsparkcyklar som säljs för privat bruk varierar också stort i teknisk utformning. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2024.