Gunnar Eriksson

Gunnar Eriksson
Avdelningschef gunnar.eriksson@trafa.se 010-414 42 03 076 128 74 03 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Gunnar är chef för Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys.