Introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska analyseras

""

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon. Detta för att utsläppen av växthusgaser ska kunna minska i linje med klimatmålet för inrikes transporter.

Trafikanalys ska också lämna förslag på hur sådana kostnadseffektiva styrmedel i så fall kan utformas och uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2019.