Elisa Abascal Reyes

Elisa Abascal Reyes
Kvalificerad utredare elisa.abascal-reyes@trafa.se 010-414 42 58 070-524 42 38 Analys och granskning

""

Ny rapport om miljövänlig sjöfart: batteridrift är bäst för fossilfri EU-flotta till 2050


Det är Transport & Environment som tagit fram en färdplan för att göra den europeiska flottan fossilfri. I rapporten framhålls...

Avstängd väg vid olycka

Trafikolyckorna i EU med dödlig utgång minskar svagt


I samband med den europeiska minnesdagen för trafikoffer den 18 november presenterade Kommissionen siffror för trafikolyckornas...

Vägarbete

Just nu – samråd om utvärdering av TEN-T


Kommissionen har öppnat ett offentligt samråd om utvärdering av satsningar på de transeuropeiska transportnätverken (TEN-T)....

""

Just nu – samråd om uppkopplade och automatiserade transporter


Fram till den 4 december genomför Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om uppkopplade och automatiserade transporter....

Godsvagnar

Nytt stödsystem för godstransporter på järnväg för att främja intermodalitet


Nu har Europeiska kommissionen godkänt att den belgiska staten får införa ett nytt finansiellt system för att uppmuntra...

Händer på lastbilsratt

Efter NOx-fusket med lastbilar: Danmark vill ha mer EU-regler


Efter att det framkommit att lastbilar utrustats med hjälpmedel för att dölja verkliga utsläpp av NOx med upp till 45 gånger av...

""

Londons borgmästare vill att EU sätter tidsgräns för regler om säkrare tunga fordon


Vi måste agera nu för att minska vägfaror” skriver Londons borgmästare Sadiq Khan i ett brev till Kommissionen där han begär at...

""

Kommissionen tar emot rekommendationer för förbättrad luftfart i Europa


I dagarna lämnade en högnivågrupp bestående av luftfartsexperter från hela Europa sin rapport med rekommendationer om hur...

Flygplansmotor

700 miljoner euro till infrastruktur för hållbara och innovativa transporter


Kommissionen föreslår att 49 olika projekt får stöd som tillsammans uppgår till 695,1 miljoner euro. Stöden ges som...

""

Europaparlamentets utskott för transport och turism: bättre villkor för tågresenärer


I en pågående översyn föreslår Europaparlamentets utskott för transport och turism att ersättningen till tågresenärer vid...

Lastbilar på väg

Långa lastbilar åter på agendan


De har tidigare kallats ”monstertruckar” men nu höjs röster för att återigen lansera lastbilar med långa släp som ett sätt att...

""

Europaparlamentet: data i självkörande fordon är upphovsrättsligt material


Ledamöterna i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor röstade emot den svenska Europaparlamentarikern Max Anderssons...

Bro

EIB finansierar hållbara investeringar i transportsektorn med 1,2 miljarder euro


I dagarna beslutade Europeiska investeringsbanken (EIB) om att godkänna finansiering av investeringar i hållbara transporter....

""

Ny studie om luftkvalitet och stadstrafik – framgångsrika exempel


Efter att ha mottagit flera olika framställningar där oro för trafikens luftföroreningar i stadsmiljö uttrycktes på olika...

Uppställning av flygplan

35 av 100 europeiska flygplatser har ackrediterats som klimatneutrala


Det handlar om en branschstandard för klimatneutralitet, the Airport Carbon Accreditation (ACI), som nu antagits av 35 städer....

""

Europeiska rådet kom överens om nya koldioxidkrav för personbilar och lätta nyttofordon


Rådet gick emot Europaparlamentet som föreslagit högre ambitionsnivåer och godkände i stället kommissionens ursprungliga försla...

Europaparlamentet

Europaparlamentets miljöutskott stöder hårdare krav på CO2-utsläpp från bilar


Den 10 september antog Europaparlamentets miljöutskott en rapport som siktar på tuffare krav än kommissionens ursprungliga...

""

Så mycket har fifflet med emissionskraven kostat bilägarna


Knappt 150 miljarder euro sedan 2000 – så mycket beräknas skillnaden vara mellan den faktiska bränslekostnaden för Europas...

""

Domstol tvingar Frankfurt att förbjuda äldre dieselbilar


En tysk förvaltningsdomstol beslutade den 5 september att staden Frankfurt åläggs att förbjuda äldre dieselbilar i staden från...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Klar majoritet för slopad tidsomställning


Kommissionens konsultation om tidsomställning slog alla tidigare rekord och hela 4,6 miljoner européer, från alla EU:s...

""

ETIAS - nytt system för tredjelandsresenärer


EU har antagit en ny förordning om ett europeiskt rese- informations- och auktorisationssystem, ETIAS (European Travel...

""

Tillbakavisar anklagelser att EU begränsat möjlighet att underhålla den rasade bron i Genua


Kommissionen avvisar bestämt anklagelserna från Italiens vice premiärminister Matteo Salvi att EU:s budgetregler hotar...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Frankrike motsätter sig förslag till nya handelsvägar för Irland post Brexit


Den franska transportministern har lämnat in en officiell protest mot kommissionens förslag att koppla ihop Irland till Europa...

Tåg i rörelseoskärpa

Klartecken för tyskt statsstöd för ökad konkurrenskraft för järnvägstransporter


Tyskland vill att mer gods transporteras på järnväg i stället för väg och sjösätter ett omfattande bidrag för att underlätta fö...

Nya bilar i rad

Aldrig tidigare har så många nya bilar registrerats i Europa


Mellan januari och juni i år registrerades 8,66 miljoner nya bilar i Europa – ett historiskt rekord uppger nyhetssidan Fleetwor...

Flygplansmotor

Uttalande av kommissionen och Europaparlamentet om punktlighet och behov av systemuppgraderingar inom luftfarten


EU:s transportkommissionär Violeta Bulc och ordföranden för Europarlamentets utskott för transport och turism Karima Delli...

Godsvagnar

Så ska järnvägsolyckor hanteras – EU presenterar kontinuitetsplan ett år efter Rastattincidenten


Efter en olycka i den tyska staden Rastatt i augusti 2017 blev en högt belastad järnvägskorridor avstängd i nära två månader,...

Europaparlamentet

EU och Kina fördjupar samarbete om transporter


I samband med Kina-EU toppmötet i Beijing i juli träffade EU-kommissionären för transporter Violeta Bulc sin kinesiska motpart...

""

Gröna ledamöter kritiserar hemlighetsmakeri kring ”Dieselgate”


Ledamöter ur den gröna gruppen i Europaparlamentet skickade den 11 juli in en anmälan till Europeiska ombudsmannen där de...

""

EU-pengar till 27 nya H2020-projekt


27 nya projekt får dela på 118 miljoner euro från EU:s största program för forskningsfinansiering, H2020.

""

Borgmästare för europeiska storstäder efterlyser tuffare klimatåtgärder


Borgmästare och lokala ledare i tio större europeiska städer, däribland Paris, London och Stockholm, skriver i ett öppet brev...

Ankommande resenärer med tåg

Kommissionen beslutar om handlingsplan för säkerhet för järnvägsresenärer


Den 29 juni beslutade kommissionen att starta en plattform för säkerhet för järnvägsresenärer i EU. Beslutet följer av...

Tåg i rörelseoskärpa

Europeiska revisionsrätten kritiserar EU:s järnvägsnät för höghastighetstrafik


EU:s medfinansiering för investeringar i höghastighetsbanor uppgår till 23,7 miljarder euro. Men i en ny granskningsrapport frå...

Flygplats

Kommissionen välkomnar beslut om den reviderade flygsäkerhetsförordningen


Ministerrådet antog den 26 juni en reviderad förordning för Easa (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet). Kommissionen...

""

Miljöministrar diskuterade skärpta utsläppskrav för personbilar och lätta fordon


Sveriges miljöminister Karolina Skog debatterade kommissionens förslag från november 2017 om nya utsläppskrav för koldioxid på...

""

ICAO når begränsad överenskommelse om koldioxidutsläpp för flyget – Kina lämnar och EU avvaktar


Nu finns regler på plats för att sjösätta den frivilliga, inledande fasen av CORSIA; ett globalt marknadsbaserat styrmedel för...

""

Stort intresse för EU:s lotteri för interrailbiljetter – kraftig utvidgning planeras


18-åringar i hela EU inbjöds att delta i utlottningen av 15 000 interrailbiljetter som skulle ge dem gratis tågresor i hela EU...