Elisa Abascal Reyes

Elisa Abascal Reyes
Kvalificerad utredare elisa.abascal-reyes@trafa.se 010-414 42 58 070-524 42 38 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

""

Inspel till arbetet med den kommande energiforskningspropositionen

Trafikanalys har inbjudits att inkomma med synpunkter som kan bidra till regeringens arbete med att utarbeta kommande...

""

Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation. Trafikanalys...

Dubbelkopplat tåg

Trafikanalys yttrande över utredningen "Framtidens järnvägsunderhåll"

Trafikanalys har yttrat sig över utredningen om framtidens järnvägsunderhåll SOU 2020:18. Trafikanalys tillstyrker i stora dela...

Brobygge

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

""

Samordningsuppdraget om omställningen av transportsektorn är avslutat

Energimyndigheten har under åren 2016–2019 haft i uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys,...

""

Klimatdeklaration av långväga resor

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om obligatoriska klimatdeklarationer av...

""

Lagförslag om obligatoriska klimatdeklarationer av långväga resor

Fem myndigheter lämnar på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag till hur en lag om obligatoriska klimatdeklarationer kan...

""

Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till kontrollstation för SOFT-uppdraget

Vilka omvärldsfaktorer påverkar förutsättningarna att nå det nationella målet om minst 70 procent minskning av transportsektorn...

Flygplansmotor

Trafikanalys yttrande över Biojet för flyget Betänkande av utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

Trafikanalys tillstyrker förslaget om att införa en långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen.

""

Ny rapport om miljövänlig sjöfart: batteridrift är bäst för fossilfri EU-flotta till 2050

Det är Transport & Environment som tagit fram en färdplan för att göra den europeiska flottan fossilfri. I rapporten framhålls...

Avstängd väg vid olycka

Trafikolyckorna i EU med dödlig utgång minskar svagt

I samband med den europeiska minnesdagen för trafikoffer den 18 november presenterade Kommissionen siffror för trafikolyckornas...

Godsvagnar

Nytt stödsystem för godstransporter på järnväg för att främja intermodalitet

Nu har Europeiska kommissionen godkänt att den belgiska staten får införa ett nytt finansiellt system för att uppmuntra...

Händer på lastbilsratt

Efter NOx-fusket med lastbilar: Danmark vill ha mer EU-regler

Efter att det framkommit att lastbilar utrustats med hjälpmedel för att dölja verkliga utsläpp av NOx med upp till 45 gånger av...

""

Londons borgmästare vill att EU sätter tidsgräns för regler om säkrare tunga fordon

Vi måste agera nu för att minska vägfaror” skriver Londons borgmästare Sadiq Khan i ett brev till Kommissionen där han begär at...

""

Kommissionen tar emot rekommendationer för förbättrad luftfart i Europa

I dagarna lämnade en högnivågrupp bestående av luftfartsexperter från hela Europa sin rapport med rekommendationer om hur...

Flygplansmotor

700 miljoner euro till infrastruktur för hållbara och innovativa transporter

Kommissionen föreslår att 49 olika projekt får stöd som tillsammans uppgår till 695,1 miljoner euro. Stöden ges som...

""

Europaparlamentets utskott för transport och turism: bättre villkor för tågresenärer

I en pågående översyn föreslår Europaparlamentets utskott för transport och turism att ersättningen till tågresenärer vid...

Lastbilar på väg

Långa lastbilar åter på agendan

De har tidigare kallats ”monstertruckar” men nu höjs röster för att återigen lansera lastbilar med långa släp som ett sätt att...

""

Europaparlamentet: data i självkörande fordon är upphovsrättsligt material

Ledamöterna i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor röstade emot den svenska Europaparlamentarikern Max Anderssons...

Bro

EIB finansierar hållbara investeringar i transportsektorn med 1,2 miljarder euro

I dagarna beslutade Europeiska investeringsbanken (EIB) om att godkänna finansiering av investeringar i hållbara transporter....

""

Ny studie om luftkvalitet och stadstrafik – framgångsrika exempel

Efter att ha mottagit flera olika framställningar där oro för trafikens luftföroreningar i stadsmiljö uttrycktes på olika...

Uppställning av flygplan

35 av 100 europeiska flygplatser har ackrediterats som klimatneutrala

Det handlar om en branschstandard för klimatneutralitet, the Airport Carbon Accreditation (ACI), som nu antagits av 35 städer....

""

Europeiska rådet kom överens om nya koldioxidkrav för personbilar och lätta nyttofordon

Rådet gick emot Europaparlamentet som föreslagit högre ambitionsnivåer och godkände i stället kommissionens ursprungliga försla...

Europaparlamentet

Europaparlamentets miljöutskott stöder hårdare krav på CO2-utsläpp från bilar

Den 10 september antog Europaparlamentets miljöutskott en rapport som siktar på tuffare krav än kommissionens ursprungliga...

""

Så mycket har fifflet med emissionskraven kostat bilägarna

Knappt 150 miljarder euro sedan 2000 – så mycket beräknas skillnaden vara mellan den faktiska bränslekostnaden för Europas...

""

Domstol tvingar Frankfurt att förbjuda äldre dieselbilar

En tysk förvaltningsdomstol beslutade den 5 september att staden Frankfurt åläggs att förbjuda äldre dieselbilar i staden från...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Klar majoritet för slopad tidsomställning

Kommissionens konsultation om tidsomställning slog alla tidigare rekord och hela 4,6 miljoner européer, från alla EU:s...

""

ETIAS - nytt system för tredjelandsresenärer

EU har antagit en ny förordning om ett europeiskt rese- informations- och auktorisationssystem, ETIAS (European Travel...

Tåg i rörelseoskärpa

Klartecken för tyskt statsstöd för ökad konkurrenskraft för järnvägstransporter

Tyskland vill att mer gods transporteras på järnväg i stället för väg och sjösätter ett omfattande bidrag för att underlätta fö...

Europaparlamentet

EU och Kina fördjupar samarbete om transporter

I samband med Kina-EU toppmötet i Beijing i juli träffade EU-kommissionären för transporter Violeta Bulc sin kinesiska motpart...

Godsvagnar

Så ska järnvägsolyckor hanteras – EU presenterar kontinuitetsplan ett år efter Rastattincidenten

Efter en olycka i den tyska staden Rastatt i augusti 2017 blev en högt belastad järnvägskorridor avstängd i nära två månader,...

""

Tillbakavisar anklagelser att EU begränsat möjlighet att underhålla den rasade bron i Genua

Kommissionen avvisar bestämt anklagelserna från Italiens vice premiärminister Matteo Salvi att EU:s budgetregler hotar...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Frankrike motsätter sig förslag till nya handelsvägar för Irland post Brexit

Den franska transportministern har lämnat in en officiell protest mot kommissionens förslag att koppla ihop Irland till Europa...

Flygplansmotor

Uttalande av kommissionen och Europaparlamentet om punktlighet och behov av systemuppgraderingar inom luftfarten

EU:s transportkommissionär Violeta Bulc och ordföranden för Europarlamentets utskott för transport och turism Karima Delli...

Nya bilar i rad

Aldrig tidigare har så många nya bilar registrerats i Europa

Mellan januari och juni i år registrerades 8,66 miljoner nya bilar i Europa – ett historiskt rekord uppger nyhetssidan...

""

Gröna ledamöter kritiserar hemlighetsmakeri kring ”Dieselgate”

Ledamöter ur den gröna gruppen i Europaparlamentet skickade den 11 juli in en anmälan till Europeiska ombudsmannen där de...

""

EU-pengar till 27 nya H2020-projekt

27 nya projekt får dela på 118 miljoner euro från EU:s största program för forskningsfinansiering, H2020.

""

Borgmästare för europeiska storstäder efterlyser tuffare klimatåtgärder

Borgmästare och lokala ledare i tio större europeiska städer, däribland Paris, London och Stockholm, skriver i ett öppet brev...

Ankommande resenärer med tåg

Kommissionen beslutar om handlingsplan för säkerhet för järnvägsresenärer

Den 29 juni beslutade kommissionen att starta en plattform för säkerhet för järnvägsresenärer i EU. Beslutet följer av...

Tåg i rörelseoskärpa

Europeiska revisionsrätten kritiserar EU:s järnvägsnät för höghastighetstrafik

EU:s medfinansiering för investeringar i höghastighetsbanor uppgår till 23,7 miljarder euro. Men i en ny granskningsrapport frå...

Flygplats

Kommissionen välkomnar beslut om den reviderade flygsäkerhetsförordningen

Ministerrådet antog den 26 juni en reviderad förordning för Easa (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet). Kommissionen...

""

Miljöministrar diskuterade skärpta utsläppskrav för personbilar och lätta fordon

Sveriges miljöminister Karolina Skog debatterade kommissionens förslag från november 2017 om nya utsläppskrav för koldioxid på...

""

ICAO når begränsad överenskommelse om koldioxidutsläpp för flyget – Kina lämnar och EU avvaktar

Nu finns regler på plats för att sjösätta den frivilliga, inledande fasen av CORSIA; ett globalt marknadsbaserat styrmedel för...

""

Stort intresse för EU:s lotteri för interrailbiljetter – kraftig utvidgning planeras

18-åringar i hela EU inbjöds att delta i utlottningen av 15 000 interrailbiljetter som skulle ge dem gratis tågresor i hela EU...

""

Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmede...

Elbil som laddas

Nationell strategi för en fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet....