Frankrike motsätter sig förslag till nya handelsvägar för Irland post Brexit

Flaggor utanför EU-parlamentet

Den franska transportministern har lämnat in en officiell protest mot kommissionens förslag att koppla ihop Irland till Europa eftersom förslaget inte innehåller en enda fransk hamn. Frankrike hotar nu med veto.

Under senare delen av sommaren har förhandlingarna om Irlands och Nordirlands situation efter Brexit inletts. Kommissionen har föreslagit att Irland kopplas ihop med EU-marknaden genom Zeebrugge, Antwerpen och Rotterdam, något som den franska regeringen inte kan acceptera. I brevet till kommissionen skriver den franska transportministern Elisabeth Borne att franska hamnar har tillräckliga resurser för att hantera ökade handelsflöden.

Läs mer här.


Hemställan om ändring av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss.

Ny fond ska finansiera investeringar i ren energi för bl.a. transporter


EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken och den privata investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (med Bill Gates...

Elektronisk godstransportinformation en av många punkter på agendan vid transportministrarnas rådsmöte


Den 6 juni träffades EU:s transportministrar för att diskutera ett stort antal transportrelaterade frågor. Under mötet tog man...