Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Stort intresse för EU:s lotteri för interrailbiljetter – kraftig utvidgning planeras

18-åringar i hela EU inbjöds att delta i utlottningen av 15 000 interrailbiljetter som skulle ge dem gratis tågresor i hela EU under en månad. På vissa håll blev intresset mycket stort och besvikelsen är nu stor bland många ungdomar. Som en följd av detta planerar kommissionen en rejäl utvidgning under nästa år.

Mellan den 12 och 26 juni kunde 18-åringar i hela EU delta i ett lotteri där 15 000 interrailbiljetter lottades ut. Lotteriet är ett pilotprojekt som kan bli permanent från och med 2020. Omkring 100 000 18-åringar i hela EU deltog i lotteriet genom att svara på ett antal enklare frågor om EU på webben. Biljetterna skulle fördelas ut efter befolkningsunderlag men gensvaret blev i vissa delar mycket stort.

EU-observer skriver att närmare fyra tusen ungdomar i Storbritannien deltog i lotteriet om 1900 biljetter medan mer än 11 000 ungdomar i Spanien hoppades på att knipa en av de 1 364 biljetter som tilldelats landet. Irland, som tilldelats 140 gratisbiljetter, hade 2 600 sökande. BBC skriver att kommissionen nu planerar att utöka lotteriet kraftigt, med målsättningen att 1,5 miljoner interrailbiljetter ska delas ut, vilket i sin tur skulle kosta omkring 700 miljoner euro. Prislappen för denna omgång uppgick till 12 miljoner euro. Enligt BBC är en ny lotteriomgång planerad till i höst, då med omkring 10 000 biljetter i potten.

En interrailbiljett för ungdomar kostar omkring 2000 – 5000 kr beroende på giltighet i termer av restid och antal länder som ska besökas. De biljetter som lottades ut gav möjlighet till gratis tågresor i upp till fyra EU-länder.

Läs mer här i en artikel.


Europaparlamentets utskott för transport och turism: bättre villkor för tågresenärer


I en pågående översyn föreslår Europaparlamentets utskott för transport och turism att ersättningen till tågresenärer vid...

Så ska järnvägsolyckor hanteras – EU presenterar kontinuitetsplan ett år efter Rastattincidenten


Efter en olycka i den tyska staden Rastatt i augusti 2017 blev en högt belastad järnvägskorridor avstängd i nära två månader,...

Klartecken för tyskt statsstöd för ökad konkurrenskraft för järnvägstransporter


Tyskland vill att mer gods transporteras på järnväg i stället för väg och sjösätter ett omfattande bidrag för att underlätta fö...