Klimatdeklaration av långväga resor

""

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om obligatoriska klimatdeklarationer av långväga resor. Förslag ska lämnas på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

I uppdraget ingick att föreslå hur en klimatdeklaration kan utformas så att det går att jämföra klimatpåverkan inom och mellan olika färdsätt, och att informationen blir lättillgänglig och begriplig för konsumenter. 

Krav på klimatdeklaration

Uppdraget innebar också att analysera och lämna författningsförslag på hur ett krav på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka kommersiella aktörer som bör omfattas. 

Uppdraget har genomförts tillsammans med andra berörda myndigheter, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen och redovisades 30 april 2020.