Klimatdeklaration av långväga resor

""

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om klimatdeklaration av långväga resor. Förslag ska lämnas på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

I uppdraget ingår att föreslå hur en klimatdeklaration kan utformas så att det går att jämföra klimatpåverkan inom och mellan olika färdsätt, och att informationen blir lättillgänglig och begriplig för konsumenter. 

Trafikanalys ska även analysera och lämna författningsförslag på hur ett krav på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka kommersiella aktörer som bör omfattas. 

Uppdraget ska genomföras tillsammans med andra berörda myndigheter, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen och redovisas senast 30 april 2020.

Hela uppdraget


Yttrande om förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistiken


Trafikanalys har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till föreskrifter för uppgifter till energistatistiken o...

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...