Saman Rashid

bild på en medarbetare
Kvalificerad utredare saman.rashid@trafa.se 010-414 42 50 073-310 86 54 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Yttrande över betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid.

Foto: Mostphotos

Nordiska strategier och lösningar för bättre kostnadskontroll i infrastrukturprojekt

Under 2023 har Trafikanalys haft fokus på anläggningskostnader beträffande våra uppdrag enligt instruktionen att följa...

Taxi

Yttrande över promemorian Två frågor om taxi

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för...

Foto: Mostphotos

Metoder för träffsäkra kostnadsprognoser av infrastrukturprojekt

Hur kan vi nå mer träffsäkra prognoser av kostnader för större infrastrukturprojekt? Den frågan uppmärksammas i en underlagsrap...