Andreas Tapani

Andreas Tapani
Avdelningschef andreas.tapani@trafa.se 010-414 42 15 076-128 74 18 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys