Andreas Tapani

Andreas Tapani
Avdelningschef andreas.tapani@trafa.se 010-414 42 15 076-128 74 18 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys

""

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...