Florian Stamm

Florian Stamm
Utredare florian.stamm@trafa.se 010-414 42 46 072-520 24 62 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Florian arbetar med frågor som rör GIS, geografisk information. Geodataportalen, verktyg och databaser samt tillgänglighet till transporter.