Sofie Orrling

Sofie Orrling
Avdelningschef sofie.orrling@trafa.se 010-414 42 06 076-128 74 34 Avdelningen för statistik Sofie är chef för Avdelningen för statistik.

Mobiltelefon

Färdplan - nya datakällor för statistiken

Trafikanalys har tagit fram en färdplan för statistikproduktionens utveckling. Syftet är att stegvis öka Trafikanalys kunskap...

""

Remissvar angående Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd

Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna rå...

""

Remissvar - förslag till ändring i förordningen om den officiella statistiken

Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett förslag till hemställan om ändring i förordningen om den officiella...

""

Föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel

Trafikanalys har getts möjlighet att ta del av remiss och lämna synpunkter på Konsumentverkets förslag till föreskrifter om...

Kvalitetsarbete inom statistiken

Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras...