Sofie Orrling

Sofie Orrling
Avdelningschef sofie.orrling@trafa.se 010-414 42 06 076-128 74 34 Avdelningen för statistik Sofie är chef för Avdelningen för statistik.

""

Statistikverksamhetens roller och organisation


När ny statistik ska produceras och publiceras kallas det för en produkt och det finns tydliga roller och ansvar oavsett vilket...

""

Interna styrinstrument och kvalitetsledningssystem


De interna styrinstrumenten består av arbetsordning och kvalitetsledningssystem. Arbetsordningen är obligatorisk för alla...

Externa styrinstrument


All officiell statistik i Sverige styrs av lagen om den officiella statistiken och förordningen om den officiella statistiken....

Kvalitetsarbete inom statistik


Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras...