Sofie Orrling

Sofie Orrling
Avdelningschef sofie.orrling@trafa.se 010-414 42 06 076-128 74 34 Avdelningen för statistik Sofie är chef för Avdelningen för statistik.

Statistiker


Till avdelningen för statistik söker vi nu en Statistiker. Placeringsort Stockholm eller Östersund.

Statistik som öppen data - API


Företag och privatpersoner kan få tillgång till Trafikanalys statistik inom transportområdet via öppna data och använda den för...

""

Statistikverksamhetens roller och organisation


När ny statistik ska produceras och publiceras kallas det för en produkt och det finns tydliga roller och ansvar oavsett vilket...

Statistikverksamhetens kvalitetsledningssystem


Myndighetens kvalitetsledningssystem är under ständig utveckling och stödjer oss arbetet för en behovsanpassad kvalitet...

""

Interna styrinstrument och kvalitetsledningssystem


De interna styrinstrumenten består av arbetsordning och kvalitetsledningssystem. Arbetsordningen är obligatorisk för alla...

Externa styrinstrument


All officiell statistik i Sverige styrs av lagen om den officiella statistiken och förordningen om den officiella statistiken....

Kvalitetsarbete inom statistik


Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras...