Sofie Orrling
Avdelningschef sofie.orrling@trafa.se 010-414 42 06 076-128 74 34 Avdelningen för statistik Sofie är chef för Avdelningen för statistik.

""

Remissvar - förslag till ändring i förordningen om den officiella statistiken


Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett förslag till hemställan om ändring i förordningen om den officiella...

""

Föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel


Trafikanalys har getts möjlighet att ta del av remiss och lämna synpunkter på Konsumentverkets förslag till föreskrifter om...

Statistik som öppen data - API


Företag och privatpersoner kan få tillgång till Trafikanalys statistik inom transportområdet via öppna data och använda den för...

Kvalitetsarbete inom statistik


Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras...