Frida Mattsson

Frida Mattsson
Utredare (föräldraledig) Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

""

Yttrande över förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över förslaget om lag för tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga...