Tysk försvarsminister föreslås som ny kommissionsordförande

Ursula von der Leyen

EU:s stats- och regeringschefer har enats om ett förslag till fördelning av ”toppjobben” inom EU. Mest intresse har förslaget till ny kommissionsordförande rönt. Rådet föreslår att Tysklands nuvarande försvarsminister, Ursula von der Leyen, tar över efter Jean-Claude Juncker.

Von der Leyen är kristdemokrat, och har inte nämnts i förhandsdiskussionerna. Det återstår att se om parlamentet kommer att acceptera rådets förslag.

Se mer om förslaget här. 


Nya EU-parlamentet på plats


Den 2 juli inledde avgående talman Antonio Tajani det nya EU-parlamentets femåriga mandatperiod. Det nya parlamentet består av...

E-handelns transporter ska analyseras


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

Toppmöte misslyckas med att nå konsensus om klimatneutralitet till 2050


Vid EU-toppmötet 20-21 juni diskuterade EU:s stats- och regeringschefer ett förslag från kommissionen om att anta ett mål om at...