Böter för kartelldeltagande

Fronter på flera lastbilar

Lastbilstillverkare åläggs 2,93 miljarder euro i böter för kartelldeltagande.

MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco och DAF har brutit mot EU:s antitrustlagstiftning konstaterar Europeiska kommissionen. Under 14 år samordnade dessa lastbilstillverkare priset på sina lastbilar och samarbetade för att föra över kostnaderna för efterlevnad av striktare utsläppsregler. Kommissionen har beslutat om rekordböter på
2 926 499 000 euro. MAN bötfälldes inte eftersom företaget avslöjade kartellens existens till kommissionen. Alla företag erkände sin inblandning och gick med på förlikning.

Tillverkarna svarar tillsammans för 90 % av de tillverkade lastbilarna i Europa. Under åren 1997 till 2011 hade företagen en kartell avseende:

  • samordning av priser på "grossistnivå" för medelstora och tunga lastbilar inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

  • anpassning av tidpunkten för införandet av utsläppsteknik för medelstora och tunga lastbilar för att uppfylla de allt mer strikta europeiska utsläppsnormerna (från Euro III fram till dagens Euro VI-standard).

  • överförandet till kunderna av kostnaden för den utsläppsteknik som krävs för att följa de allt mer strikta europeiska utsläppsnormerna (från Euro III fram till dagens Euro VI-standard).

I samband med denna undersökning inleddes också förfaranden med avseende på Scania. Scania omfattas inte av förlikningsbeslutet och därför kommer undersökningen att fortsätta enligt det normala förfarandet för karteller (dvs. utan förlikning).

Figur 1
Figur 1  Totala bötesbelopp. Källa: Europeiska kommissionen.

Mer information i samma ämne:
Kommissionens webbplats för konkurrens i det offentliga registret under ärendenummer 39824.
Kommissionens riktlinjer för böter
Pressmeddelande
MEMO
Tillkännagivande om förmånlig behandling från 2006
Tillkännagivande om förlikningsförfaranden från 2008
MEMO/11/29
Direktivet om skadeståndstalan vid överträdelser av konkurrensreglerna Pressmeddelande: Enklare för dem som drabbas av konkurrensbegränsande verksamhet att kräva skadestånd.
Kommissionens webbplats om karteller


Fortsatt hög export av begagnade personbilar 2019


Under 2019 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 117 416. Det är en ökning med 11 procent jämfört med föregåen...

Missnöjet med mobilitetspaketet växer


Antalet länder som motsätter sig EU:s mobilitetspaket ökade från sex till nio när transportministrarna i Bulgarien, Ungern,...

Konsekvenser av reseavdraget ska utredas


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet...