""

Den 5 februari hölls en debatt i EU-parlamentet om ”multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning”, som en följd av avslöjanden om att tyska biltillverkare testat effekter av dieselavgaser på apor och människor.

Under debatten riktades skarp kritik mot fordonstillverkarna för oetiska affärsmetoder, och mot medlemsstaterna för att inte ha agerat tillräckligt kraftigt gentemot tillverkarna i fråga. Elzbieta Bienkowska, kommissionär för industri och den inre marknaden, sa när hon öppnade debatten att EU-kommissionen är chockad över uppgifterna om tester på apor och människor, och att ”detta är den andra gången som fordonsindustrin har visat sig vara fullständigt opålitlig”. Hon tillade att kommissionen upprepade gånger bett rådet att säkerställa att medlemsstaterna vidtar åtgärder mot de tillverkare som tidigare fuskat i utsläppstester, men att medlemsstaterna visat en mycket begränsad vilja att ta tag i frågan.

Bienkowska sa också att de nya avslöjandena (om tester på apor och människor) ”har lagt en betydligt sorgligare dimension till det vi hittills sett i dieselgateskandalen”. EU-parlamentarikern Kathleen van Brempt sa under debatten att fordonsindustrin attityd kan liknas vid den som tobaksindustrin uppvisade tidigare under 1900-talet. Hon sa också att ”multinationella företag finansierar så kallad oberoende forskning med det enda syftet att säga till allmänheten att deras produkter är säkra, och att underminera vårt arbete i parlamentet“. 

Under debatten framfördes förnyade krav på att de fuskande fordonstillverkarna i Dieselgate ska bötfällas.

Parlamentarikern Gerben-Jan Gerbandy påpekade att många av de fordon vars utsläppssiffror manipulerats fortfarande släpper ut oacceptabla mängder föroreningar, och han menade att ”det är medlemsstaterna som tillåter tillverkarna att komma undan med detta”. Gerbrandy och flera andra parlamentariker uppmanade kommissionen att klargöra vilka möjligheter de har att sanktionera fordonstillverkarna och vidta åtgärder mot de nationella regeringarna i frågan. Bieńkowska svarade att återkallandet av bilar med för höga utsläpp fortsatt är en fråga för nationella myndigheter, men att nyligen beslutade ändringar av reglerna för typgodkännande av fordon kommer att ge kommissionen mer makt i frågan. Bienkowska lovade också att ta upp en diskussion i kommissionen om möjligheten att kontrollera användandet av tester på djur inom fordonsindustrin på liknande sätt som idag sker inom kosmetikaindustrin.

Redan den 23 januari, innan de nya avslöjandena om avgastester på apor och människor, hade kommissionen bekräftat – i ett svar på en skriftlig fråga från EU-parlamentarikern Kathleen van Brempt – att Volkswagen inte har uppfyllt sitt löfte att dra tillbaka alla bilar som man fuskat med (ca 8,5 miljoner st) och justera dem så att de uppfyller utsläppskraven. Detta skulle ha gjorts senast hösten 2017, men fortfarande rullar 2,5 miljoner oåterkallade bilar med för höga utsläpp på vägarna. Kommissionen sa också att man förväntar sig att få en uppdaterad plan med ytterligare åtgärder från Volkswagen. Kommissionen meddelade dessutom att man just nu analyserar svar från Storbritannien, Tyskland, Spanien och Luxemburg om varför dessa länder inte tillämpat tillräckliga straffåtgärder mot de fuskande biltillverkarna. 

Källa: ENDS Europe, EUobserver