""

EU-kommissionen har presenterat ett omfattande paket för en modernisering av transport och vägtrafik i medlemsländerna. I en första omgång lanseras åtta skarpa lagförslag som under det kommande året ska fyllas på med flera. Syftet med förslagen är bland annat att göra trafiken säkrare, minska utsläpp, trafikstockningar och byråkrati, förenkla vägavgifter och förbättra villkoren för lastbilsförare.

Kommissionen vill ändra reglerna för cabotage, så att ett obegränsat antal körningar får göras under fem dagar (idag gäller max tre körningar under sju dagar). Syftet är att minska antalet körningar med tomma lastbilar. All cabotagekörning ska räknas som utstationering, vilket innebär att arbetsvillkoren i det land chauffören kör i gäller. Utstationeringsreglerna ska även gälla för chaufförer i andra medlemsländer om de tillbringar minst tre dagar under en given månad i ett annat medlemsland. Det ingår även åtgärder för att få bort så kallade brevlådeföretag där företag skriver sig i ett land med sämre sociala villkor och löner och därmed kan sänka kostnaderna för sina åkare. Lastbilsförarna ska få rätt att ta längre ledighet men förbjuds att sova i förarhytten under längre viloperioder.

Kommissionens paket innehåller även en revidering av Eurovinjettdirektivet om vägavgifter. Bland annat ska vägavgifter framöver vara distansbaserade, inte tidsbaserade, och de ska utvidgas till att gälla även lätta fordon. Avgifterna måste differentieras utifrån fordonens koldioxidutsläpp, medan det ska vara frivilligt att även differentiera utifrån buller och utsläpp av luftföroreningar. Fordon med mycket låga utsläpp (såsom elfordon) ska ges kraftiga avgiftsrabatter.

Kommissionen föreslår även en sammanlänkning av olika resetjänster så att det blir lättare att planera sina resor mellan medlemsländerna.

Ett av förslagen rör utsläpp av koldioxid från nya lastbilar. Enligt förslaget måste lastbilstillverkare mäta utsläppen från sina nya fordon med hjälp av en simulator kallad VECTO, och därefter förse kommissionen med mätresultaten. Kommissionen kommer att publicera dessa resultat, med början år 2020. Enligt förslaget ska kommissionen också utvärdera hur EU-regler för design av lastbilar kan göra dessa mer energieffektiva.

Den socialdemokratiska S&D-gruppen kallar paketet ”överraskande balanserat” och välkomnar insatserna mot brevlådeföretag men motsätter sig att lastbilsåkare ska kunna göra i ett annat medlemsland i tre dagar utan att omfattas av utstationeringsreglerna. Även högergruppen EPP är positiv.

Ytterligare en omgång förslag under mobilitetspaketets paraply väntas i november, och ska bl.a. omfatta utsläppsregler för lätta fordon efter år 2021, samt helt nya utsläppsnormer för tunga fordon.

Kommissionens förslag skickas nu till medlemsländerna och EU-parlamentet. En förhoppning är att man ska kunna enas innan nästa EU-val 2019. Kommissionen hoppas att de nya reglerna ska vara helt på plats 2025.

Källa: www.europaportalen.se samt ENDS Europe.

Läs mer här: pressmeddelande från kommissionen, FAQ, samt länkar till alla förslag.

Läs mer om förslagen rörande lastbilschaufförers löner och arbetsmiljö här.

Läs reaktioner från EU-parlamentet på förslaget här och ytterligare reaktioner här.