Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar

Ett lastfartyg

Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för nationella myndigheters certifiering av befälhavare och annan ombordpersonal inom sjöfarten på inre vattenvägar i EU.

Reglerna möjliggör erkännande av nationella certifikat i ett annat EU-land. Enligt ett pressmeddelande från parlamentet ska detta i förlängningen minska problemet med brist på arbetskraft i sektorn. De gemensamma reglerna är också ett sätt att öka säkerheten genom harmoniserade kompetenskrav, som ska gälla även för besättningsmedlemmar från tredje land.

Se även pressmeddelande från rådet: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/27-inland-navigation