EU-länder efterlyser bättre internationella tågförbindelser

""


Tjugotre EU-länder, däribland Sverige, har skrivit under ett politiskt uttalande där de efterlyser en plattform som ska underlätta samarbetet mellan EU-länderna, och med länder utanför EU, för att förbättra den internationella persontrafiken på järnväg.

Plattformen skulle samverka med järnvägssektorn och passagerarorganisationerna. Även Norge och Schweiz har undertecknat uttalandet. Källa: EURACTIV.com och www.permanentrepresentations.nl


Nya nattågslinjer öppnar genom tågsamarbete mellan Schweiz och Österrike


  Österrikiska ÖBB har inlett samarbeten med flera andra europeiska järnvägsföretag för att utöka antalet nattågsförbindelser...

EU:s transportministrar lovar att ge större uppmärksamhet åt internationella järnvägsförbindelser


  Transportministrarna inom EU lovar att ge ökad uppmärksamhet till de internationella godstransporterna på järnväg och att öve...