Finansieringsutmaningar i delningsekonomin

Brobygge

Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN) kommer att presentera en studie om hur investeringar i infrastrukturen kan påverkas av delningsekonomins utveckling. Presentationen kan följas live på webben.


Om planeringen av infrastruktur


För någon månad sedan remitterade Trafikverket sitt s.k. inriktningsunderlag, inför transportinfrastrukturplaneringen för...