EEA bekräftar: Koldioxidutsläppen från nya bilar och lätta lastbilar ökade år 2018

Lätt lastbil på väg

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från bilar som nyregistrerades i EU, Storbritannien och på Island ökade under 2018, för andra året i rad.

Det bekräftade Europeiska miljöbyrån (EEA) den 3 juni, i samband med publicering av slutgiltig statistik. För första gången ökade också de genomsnittliga utsläppen från lätta lastbilar.

Källa: www.eea.europa.eu


Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel


Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel. 

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...