Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare

""

EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Den tyska tidskriften Der Spiegel publicerade den 21
juli en artikel som anklagade de tyska biltillverkarna Volkswagen, Audi,
Porsche, BMW och Daimler för kartellbildning. Enligt tidskriften har företagen samarbetat i hemlighet ända sedan 1990-talet kring fordonsutveckling, konstruktion och logistik – samt kring hur man kan undvika EU:s allt hårdare krav på utsläpp av kväveoxider från dieselfordon. Strax efter att artikeln publicerats meddelade EU-kommissionen att de håller på att undersöka anklagelserna. Kartellbildning kan ge böter från EU på upp till 10 procent av ett företags omsättning.


Minskad export av begagnade personbilar under 2020


Under 2020 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 105 986, en minskning med knappt 10 procent jämfört med föreg...

Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Skatteverkets promemoria "Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt fö...

Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....