Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare

""

EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Den tyska tidskriften Der Spiegel publicerade den 21
juli en artikel som anklagade de tyska biltillverkarna Volkswagen, Audi,
Porsche, BMW och Daimler för kartellbildning. Enligt tidskriften har företagen samarbetat i hemlighet ända sedan 1990-talet kring fordonsutveckling, konstruktion och logistik – samt kring hur man kan undvika EU:s allt hårdare krav på utsläpp av kväveoxider från dieselfordon. Strax efter att artikeln publicerats meddelade EU-kommissionen att de håller på att undersöka anklagelserna. Kartellbildning kan ge böter från EU på upp till 10 procent av ett företags omsättning.


Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.