""


EU har under sommaren godkänt en mängd olika stöd från medlemsländerna till transportföretag, som en följd av coronapandemin.