EU godkänner stöd till transportsektorn med anledning av coronapandemin

""


EU har under sommaren godkänt en mängd olika stöd från medlemsländerna till transportföretag, som en följd av coronapandemin.


Godsflöden under coronapandemins första halvår


De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i...

Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur


Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.