Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända