Transportkommissionären redovisar resultat från samråd om översyn av TEN-T

""


Den 23 juni höll transportkommissionär Adina-Ioana Vălean ett tal för ledamöterna i EU-parlamentets transportutskott. I talet redovisade hon de hittills inkomna svaren från de samråd som kommissionen haft med berörda aktörer angående översynen av de regler som gäller för TEN-T-nätverket.


Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Bevakning 7 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 juli.

Bevakning 6 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 juli.