Malaysia anmäler EU till WTO för beslut att fasa ut palmolja till biobränsle

""


Malaysia har beslutat att anmäla EU till WTO för unionens planer på att sluta använda palmoljebaserade biobränslen till år 2030.

Malaysia är världens näst största palmoljeproducent (efter Indonesien), och menar att man kommer att drabbas hårt av EU:s beslut.

Se nyhet från nyhetsbyrån Reuters.

 


Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel


Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel. 

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...