EU-domstolens generaladvokat: Uber är ett transportföretag

Taxi

En av EU-domstolens generaladvokater säger i ett utlåtande från den 11 maj att Uber är ett transportföretag, inte ett företag som erbjuder “information society services”.

Enligt generaladvokaten erbjuder Uber transporttjänster, inte bara en mötesplats för förare och passagerare. Yttrandet är ett bakslag för Uber, som själva hävdar motsatsen. Generaladvokaters yttranden är inte formellt bindande för EU-domstolen, men i praktiken följs de ofta av domstolen. Hur domstolen beslutar i denna fråga har betydelse eftersom företag som erbjuder “information society services” kan vara skyddade mot nationella förbud mot företagens verksamhet – något som Uber har råkat ut för i flera medlemsstater.

Här kan du läsa mer.

Mer information i samma ämne:
Taxiindustrin lanserar samarbete för att konkurrera med Uber (27 april)