Tyskland tar över som ordförande i EU – vill prioritera klimatsmart återstart av transportsystemet

""


Den 1 juli tog Tyskland över ordförandeskapet i EU efter Kroatien. När den tyska transportministern Andreas Scheuer presenterade ordförandeskapets prioriteringar på transportområdet för parlamentets transportutskott, sa han att man de kommande sex månaderna kommer att fokusera på återhämtning efter covid-19-krisen och att få igång transportsystemet igen, samtidigt som man ställer om till en mer klimatvänlig och effektiv sektor.

Han betonade också vikten av att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Slutligen lyfte han fram att EU bör inrätta en ”cross-border emergency mechanism” för godstrafik, i ljuset av covid-19-krisen.

Se pressmeddelande från parlamentet. 

Innan Tyskland inledde sitt ordförandeskap tog den tyska transportministern också, tillsammans med sina kollegor i Portugal och Slovenien, fram en deklaration som beskriver de tre ländernas gemensamma prioriteringar på transportområdet (Portugal och Slovenien kommer att inneha ordförandeskapet i EU i tur och ordning efter Tyskland). Deklarationen lyfter bl.a. fram bättre digital kommunikation mellan medlemsländerna för att lägga grunden till framtidens e-mobilitet och för utvecklingen av självkörande fordon. Man vill också skapa en sammanhängande infrastruktur för el och vätgas, och man vill se en avgiftsstruktur i det europiska vägnätet som ger de nya transportlösningarna fördelar framför den fossila fordonsflottan som ska fasas ut.

Se deklarationen här. 


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...