X2000 tåg kommer till Stockholm

EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs 2009, liknande konsumentskydd finns även för buss-, båt- och flygresor inom EU och är unikt i världen. 

Konsumentskyddet ska stärkas och gäller oavsett var någonstans inom EU resan sker och avser bland annat att förbättra resenärers rättigheter vid förseningar, inställda tåg samt att förbättra rättigheter för resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Enligt transportkommissionären Violeta Bulc ska det nya regelverket bidra till att öka tågresenärers medvetenhet kring sina rättigheter som idag är låg. Hon betonar också att den uppdaterade regleringen bidrar till att etablera en bra balans mellan konsumentskydd och järnvägens konkurrenskraft.

Nästa steg i processen är att ändringsförslaget ska behandlas av rådet och parlamentet innan det kan träda i kraft.

Läs mer här.

Befintligt regelverk för resor med tåg


Överträdelseförfarande mot Sverige angående införlivningen av fjärde järnvägspaketet

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att fullt ut införliva nya regler i fjärde järnvägspaketet.

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Tåglägen, gods och trängsel på spåren

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...